"); MsgBox.document.write (" "+Item+""); MsgBox.document.write ("
"); MsgBox.document.close(); MsgBox.print(); MsgBox.close(); }
     您的当前位置:首页--政策法规--热点人事政策
关于印发《外国人在中国永久居留享有相关待遇的办法》的通知
2012-12-26 字体显示: 浏览次数:

收藏】【打印】【关闭